Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Wetenschappelijke literatuur

Wetenschappelijke publicaties worden geschreven door wetenschappers voor wetenschappers. Het doel van deze publicaties is om resultaten van onderzoek aan elkaar te presenteren, over de betekenis daarvan te discussiëren en hypothesen en theorieën op te stellen.

 

Ze moeten aan bepaalde criteria van wetenschappelijkheid voldoen en van de lezer wordt een kritische wetenschappelijke instelling verwacht. Wat gepubliceerd wordt, is niet per definitie waar, maar moet ‘bewezen' kunnen worden.

 

De lezer van een wetenschappelijke publicatie moet de juistheid van de inhoud kunnen controleren. Om de controleerbaarheid van de informatie te vergroten zijn er bepaalde afspraken gemaakt en kwaliteitscriteria ontstaan voor wetenschappelijke publicaties.

 

De kwaliteit van wetenschappelijke publicaties wordt op verschillende manieren gewaarborgd. Hierbij kan gedacht worden aan:

 

- nauwkeurige bronvermeldingen in de tekst;

- nauwkeurige beschrijving van de onderzoeksmethoden waarvan de auteur gebruikmaakte;

- de toetsing door andere wetenschappers (peer review).

 

Enkele opvallende kenmerken van wetenschappelijke publicaties zijn:

 

- systematische opbouw met beschrijving van de gebruikte onderzoeksmethode;

- wetenschappelijk, genuanceerd taalgebruik;
- kwantitatieve gegevens, grafieken en tabellen, originele tekstfragmenten;

- verantwoorde literatuurverwijzingen;
- gericht op de wetenschappelijke lezer.

 

Voorbeeld wetenschappelijke literatuur

Populair-wetenschappelijke literatuur

Populair wetenschappelijke publicaties zijn bedoeld voor leken; lezers die niet gespecialiseerd zijn op het betreffende vakgebied.

 

Enkele kenmerken van populair-wetenschappelijke publicaties zijn: 

 

- eenvoudiger taalgebruik;

- meer voorbeelden, minder kwantitatieve of gedetailleerde gegevens;

- minder precies in beschrijving van onderzoeksmethode;

- weinig of geen literatuurverwijzingen;

- uitgebreidere uitleg over het onderwerp van de publicatie;

- gericht op de algemene lezer.

 

Voorbeeld populair-wetenschappelijke literatuur

Vakbladen voor beroep en praktijk

Vakliteratuur wordt uitgegeven door vakorganisaties. Dat zijn verenigingen van ondernemingen en bedrijven binnen een bepaalde bedrijfstak. Hun doel is onder meer de belangen van hun leden te verdedigen, maar ook om kennis en informatie te delen met hun leden.

 

Ze doen dat via drie kanalen:

 

- de website van de vakorganisatie;

- een vaktijdschrift, samengesteld en uitgegeven door de vakorganisatie;

- publicaties die specifiek gericht zijn op de eigen doelgroep.

 

Enkele kenmerken van deze publicaties zijn:

 

- variatie in taalgebruik van eenvoudig tot ingewikkeld;

- oriëntatie op de concrete beroepspraktijk; toepasbaarheid staat centraal;

- schaarse literatuurverwijzingen;

- gericht op de lezer uit de beroepspraktijk.

 

Deze publicaties zijn niet wetenschappelijk maar kunnen wel heel informatief zijn.

Voorbeeld vakblad

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts: