Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

(Feitelijke) gegevens

Niet alle informatie die je over een bepaald onderwerp nodig hebt, is makkelijk te vinden in encyclopedieën, handboeken, monografieën of artikelen. Er zijn speciale databestanden waarin je reeds beschikbare feitelijke gegevens of data kunt vinden. Dit kunnen statistische gegevens zijn, gegevens over landen, bedrijfsgegevens, enzovoort.

 

Wanneer je data presenteert, zul je ze moeten verantwoorden en dat kan door te verwijzen naar dergelijke databestanden.  Vaak kun je de gegevens uit die bestanden exporteren, zodat je ze daarna zelf kunt bewerken.

 

Onderzoeksgegevens

Het meeste wetenschappelijk onderzoek genereert onderzoeksgegevens (research data). Dat kunnen meetgegevens en meetresultaten zijn in laboratoria, berekeningen, uitslagen van tests en steekproeven, statistische data, modellen, rapportages, interviews, video-opnames enz. Primaire publicaties (proefschriften, rapporten, wetenschappelijke artikelen) zullen doorgaans deze onderzoeksgegevens bevatten of ernaar verwijzen.


In de voorgaande hoofdstukken heb je al gezien hoe je artikelen en rapporten kunt vinden. Proefschriften (dissertaties) zijn in SmartCat te vinden. De proefschriften van de RUG zijn daarnaast ook terug te vinden in de online repository van de universiteit. Soortgelijke repositories zijn er ook van andere universiteiten in Nederland (NARCIS). 

 

Onderzoekers worden ook steeds vaker verplicht om hun (ruwe) onderzoeksgegevens na afronding van hun onderzoek op te slaan in een data-archief. Voorbeelden hiervan zijn DANS en Dataverse

Statistische gegevens

Nederlandse statistische gegevens zijn te vinden in Statline, het databestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 
Internationale (statistische) gegevens zijn onder andere te vinden in de databestanden van Eurostat, de OECD (OECDiLibrary), UN (UNdata), World Development indicators. Ze zijn te vinden op de Bibliotheekportal in de lijst Elektronische bestanden.

 

Algemene lijst met statistische databestanden  en informatie over landen.

 

Economische en bedrijfsgegevens

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts: