Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Primaire en secundaire bronnen

Bronnen voor literatuuronderzoek kunnen verdeeld worden in primaire en secundaire bronnen.

 

Een primaire bron bevat nieuwe informatie: een auteur doet voor het eerst verslag van een ontdekking of levert voor het eerst een bewijs voor een hypothese. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn tijdschriftartikelen, dissertaties, rapporten en congresverslagen.

 

In secundaire bronnen wordt een overzicht gegeven van de primaire literatuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld encyclopedieën, handboeken en bibliografieën.

Pas op! In de geesteswetenschappen wordt een andere betekenis aan deze termen gegeven. Primaire bronnen vormen dan het object van onderzoek, terwijl secundaire een interpretatie of analyse geven van die primaire bronnen.

 

 

Meer informatie over de hiernaast genoemde publicaties vind je in het hoofdstukje 'Verschillende literatuurtypen'.

Voorbeelden Primaire bronnen

Wetenschappelijke tijdschriften

Monografieën

Websites

Sites van de overheid, onderzoeksinstellingen en andere officiële instanties. Realiseer je dat iedereen alles op internet kan zetten. Niet alle informatie is even betrouwbaar!

Grijze literatuur

Grijze literatuur: publicaties die niet goed in bibliografische databases zijn terug te vinden, zoals rapporten van officiële instanties, werkdocumenten, 'interne' documenten, doctoraalscripties, populair-wetenschappelijk werk en krantenartikelen.

 

Ze hebben wetenschappelijk gezien een mindere status, maar kunnen wel waardevol zijn, bijvoorbeeld als startpunt of aanleiding voor een literatuuronderzoek.

 

Voorbeelden Secundaire bronnen

Attenderingstijdschrift

Een periodieke publicatie met inhoudsopgaven van een groot aantal recent verschenen of nog te verschijnen tijdschriften.

Bibliografisch bestand

Een lijst van titels van publicaties, gekozen volgens een bepaald principe en volgens bepaalde regels gerangschikt.


Meer over bibliografische bestanden.

Catalogus

Een catalogus is een geordende lijst van publicaties die op een bepaalde plaats aanwezig zijn. Deze publicaties worden op verschillende manieren gerangschikt, bijvoorbeeld op auteur, op vakgebied of op trefwoord.

Jaarboek

Een jaarlijkse uitgave van een vereniging.

Literatuurgids

Een beschrijving van publicaties over een bepaald onderwerp.

Voorbeelden van literatuurgidsen.

Naslagwerk

Een publicatie die uitsluitend bestemd is voor het zo snel mogelijk opzoeken van gegevens, zoals adresboeken (bijvoorbeeld van beroepsverenigingen), woordenboeken en encyclopedieën.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts: