Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Historische bronnen

In de geschiedwetenschap spelen historische bronnen een belangrijke rol. Historici bestuderen voor hun onderzoek primaire, historische bronnen. Op basis van deze bronnen schrijven historici hun artikelen en monografieën.


Er zijn veel verschillende historische bronnen: 

  • De oud-historicus bestudeert de teksten van Tacitus of Xenophon.
  • De middeleeuws historicus leest de werken van de kerkvaders.
  • De vroeg-modern historicus bestudeert de Resolutiën van de heren zeventien van de VOC.
  • De modern historicus leest de dagboeken van Joseph Goebbels.
  • De eigentijds, politiek historicus onderzoekt de Handelingen van de Eerste en Tweede kamer.
  • De sociaal-economisch historicus onderzoekt de handel naar de Oostzee met behulp van de Sonttolregisters.

Sommige primaire historische bronnen zijn in druk verschenen en te vinden in de bibliotheek. Je kunt ze opzoeken met behulp van SmartCat.

Kijk voor meer informatie over historische bronnen in de bibliotheek in de LibGuide Historische bronnen.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts: