Skip to main content

Informatievaardigheden Geschiedenis: Antwoorden

Met extra tab over bibliografische databases.

Vraag 1 + antwoord

De Groningse historicus Joop Koopmans heeft een nieuw artikel geschreven over laster en spot in de Republiek in de vroegmoderne tijd. Hij vertelt erover in het tv-programma De Wereld Draait Door.

Noemen we dit wetenschappelijke communicatie of wetenschapscommunicatie?

Het juiste antwoord: wetenschapscommunicatie.

Dit is wetenschapscommunicatie, communicatie van wetenschappers gericht op het 'gewone publiek', het publiek van niet-wetenschappers in meer gewone spreektaal. Het is dus iets anders dan de wetenschappelijke taal, het jargon, dat tussen wetenschappers gebezigd wordt.

Vraag 2 + antwoord

Je bent op zoek naar diepgaande wetenschappelijke informatie. Welk literatuurtype kies je dan?

1. Een handboek

2. Een krant

3. Een monografie

 Het juiste antwoord:

Het juiste antwoord is 3: een monografie. Een monografie biedt specifieke, wetenschappelijke informatie.

Een handboek biedt meer algemene, wetenschappelijke informatie en een krant biedt niet-wetenschappelijke informatie.

Vraag 3 + antwoord

Wat is geen kenmerk van een wetenschappelijk tijdschrift?

Een wetenschappelijk tijdschrift:

  • bevat artikelen van 10-20 pagina's
  • is geschreven in populair-wetenschappelijke taal
  • bevat vaak met nieuws over wetenschappelijke verenigingen
  • heeft zgn. 'reviews' van wetenschappelijke publicaties

 Het juiste antwoord:

Schrijven in populair-wetenschappelijke taal is geen kenmerk van een wetenschappelijke tijdschrift. De taal in zo'n tijdschrift is in wetenschappelijk jargon, bedoeld voor insiders, voor andere wetenschappers, die bekend zijn met het vakgebied.