Skip to main content

Informatievaardigheden Geschiedenis: Introductie

Met extra tab over bibliografische databases.

Inhoud

In je zoektocht naar geschikte (literatuur) bronnen vind je allerlei informatie. Maar niet al deze informatie is geschikt voor je onderzoek. Het is van belang een kritische houding te ontwikkelen die je in staat stelt de gevonden informatie op een goede wijze te evalueren.

De twee voornaamste criteria waarop je de gevonden informatie moet beoordelen, zijn relevantie en betrouwbaarheid.

Onder relevantie verstaan we in dit geval de mate waarin de informatie bijdraagt aan de beantwoording van de (onderzoeks)vraag. En betrouwbaarheid betekent in deze context de mate waarin je erop kunt vertrouwen dat de informatie correct is.

In deze module wordt uitgelegd hoe je een bron kunt beoordelen op geschiktheid. Er worden meerdere criteria besproken en ook worden richtlijnen gegeven om bronnen op basis van deze criteria te toetsen.

Leerdoelen

Na bestudering van dit onderdeel ken je de criteria die gehanteerd kunnen worden bij de beoordeling van (wetenschappelijke) informatiebronnen, en ben je in staat zelf een aantal van deze criteria toe te passen bij de evaluatie van gevonden informatie.