Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vraag 1 + antwoord

Is informatie die je vindt op het internet minder betrouwbaar dan informatie uit wetenschappelijke tijdschriften waarop de UB een abonnement heeft?

Antwoord:

Informatie die je vindt op het internet is niet per definitie minder betrouwbaar dan informatie uit wetenschappelijke tijdschriften van de UB. Omdat echter iedereen alles op het internet kan plaatsen en de kwaliteitscontrole die bij wetenschappelijke tijdschriften gegarandeerd is hier veelal ontbreekt, is het extra belangrijk zelf de informatie grondig op betrouwbaarheid te beoordelen.

Vraag 2 + antwoord

Waarom is 'peer review' een goede indicatie voor de betrouwbaarheid van informatie?

Antwoord:

Peer review is een zeer goede indicatie voor de betrouwbaarheid van informatie, omdat in het proces van peer review meerdere deskundigen de informatie kritisch beoordelen. Wanneer een artikel 'peer reviewed' is, mag je uitgaan van de betrouwbaarheid en kwaliteit van de inhoud van zo'n artikel.

Vraag 3 + antwoord

Stel je wilt een paper schrijven over de vredesmissie die Nederland van 2006 tot 2010 uitvoerde in Uruzgan (Afghanistan). Je vraagstelling is: welke factoren speelden een rol bij de besluitvorming in Nederland in 2005/2006 bij het oorspronkelijke besluit, later bij de verlenging in 2008 en uiteindelijk in 2010 toen de missie werd beëindigd. Je zoekt wetenschappelijke literatuur die je kunt gebruiken voor je paper.

Je vindt de volgende publicaties:

Gebruik de criteria uit het hoofdstuk Evalueren om deze publicaties te rangschikken in een volgorde van afnemende bruikbaarheid voor je paper. Geef argumenten voor je keuze.

Antwoord

1. Dimitriu and De Graaf
2. Van Reijn
3. Gruiters
4. Van der Lijn

Toelichting
Bij de bepaling van de bruikbaarheid voor je onderzoek is de relevantie een belangrijk criterium. Ongeacht alle andere kwaliteiten van een publicatie geldt: als het niet over je onderwerp gaat, heb je er niets aan. Niet-relevante artikelen eindigen onderaan. Bij het artikel van Van der Lijn wijst de titel al in de richting van een ander onderwerp en als je het abstract leest wordt deze indruk bevestigd. Het artikel gaat wel over de Nederlandse missie in Afghanistan, maar niet over de besluitvorming in Nederland. Bij de publicaties van Van Reijn en van Gruiters kun je aan de titel zien dat ze gaan over de besluitvorming. Bij de publicatie van Dimitriu en De Graaf is niet meteen duidelijk of ze aandacht besteden aan de besluitvorming, maar als je het abstract leest, wordt duidelijk dat dit wel het geval is.

De resterende drie relevante artikelen ga je beoordelen op betrouwbaarheid: 'reliability'. Voldoen ze aan de criteria die in de wetenschap gebruikelijk zijn? Je kijkt kritisch naar de auteur: Is de auteur een wetenschapper? Is de auteur gespecialiseerd in het onderwerp? Is de auteur verbonden aan een wetenschappelijke instelling? Je kunt ook kijken naar het medium waarin de publicatie is verschenen. Bij tijdschriftartikelen kun je kijken of het tijdschrift een wetenschappelijk tijdschrift is of niet. Is het tijdschrift peer-reviewed of niet?
Het artikel van Van Reijn is niet bij de RUG aanwezig. Als je goed zoekt op internet kun je ontdekken dat Van Reijn een hoge militair is, geen wetenschapper. Het tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd is een tijdschrift van een organisatie voor officieren. In SmartCat staat niet aangegeven dat het tijdschrift peer-reviewed is. Dat is het ook niet. De laatste jaargangen van Carre staan online. Je kunt wel zien dat het geen wetenschappelijk tijdschrift is. Het artikel telt bovendien slechts 5 pagina's. Dat is erg kort. Het zou interessant kunnen zijn als bron voor de opinies binnen het leger.

OneWorld is een online magazine dat wordt uitgegeven door NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Het is organisatie die als doel heeft mensen te informeren over internationale samenwerking en duurzaamheidsvraagstukken, om handvatten en inspiratie te bieden aan geïnteresseerden die de wereld rechtvaardiger en schoner willen maken, en om de discussie over deze thema’s te stimuleren. Het is geen wetenschappelijke organisatie. Het is een belangengroep. OneWorld is geen wetenschappelijk tijdschrift. De auteur - Jan Gruiters - is algemeen directeur van de Nederlandse vredesorganisatie PAX. In SmartCat kun je zien dat hij ook wel publicaties schrijft in wetenschappelijke tijdschriften. Het artikel van Gruiters is in feite een boekbespreking. Hij vat de conclusies samen van het proefschrift van Mirjam Grandia die onderzoek heeft gedaan naar de besluitvorming rond de missie. Het proefschrift van Grandia is beschikbaar via de repository van de Universiteit van Leiden.

In SmartCat kun je zien dat het artikel van Dimitriu en De Graaf wel is verschenen in een peer-reviewed tijdschrift. Over de auteurs wordt vermeld dat Dimitriu is werkzaam bij het Centre for Terrorism and Counterterrorism of the Campus The Hague /Leiden University the Netherlands; en De Graaff bij het Nederlandse leger. Royal Netherlands Army, the Netherlands - Nederlandse Defensie Academie. Het is trouwens andersom. De Graaf werkte ten tijde van het artikel bij het CTC en Dimitriu bij de Nederlandse Defensie Academie.

Conclusie
Het artikel van Dimitriu en De Graaf is een wetenschappelijk artikel in een peer-reviewed tijdschrift. Het is het enige relevante wetenschappelijke artikel in je selectie en het is dus het meest bruikbaar. De artikelen van Van Reijn en Gruiters zijn beide niet-wetenschappelijk en komen op plaats twee en drie. Het artikel van Van Reijn is geen wetenschappelijk artikel, maar zou een interessante bron kunnen zijn. Het artikel van Gruiters is een boekbespreking en bevat alleen een samenvatting van het besproken boek. Als je de informatie uit het besproken boek wilt gebruiken moet je het boek zelf lezen. Je kunt niet verwijzen naar een boekbespreking. Gruiters komt dus lager op de lijst dan Van Reijn. Het boek van Grandia dat je via de boekbespreking hebt ontdekt is natuurlijk wel erg bruikbaar. Het is verschenen in 2015 en is daarmee recenter dan het artikel van Dimitriu en De Graaf.

Je kunt zelfs kijken hoe vaak de relevante artikelen geciteerd worden in Google Scholar door andere wetenschappers. Op twee november 2016 is de stand als volgt:
Dimitriu en De Graaf 24x
Van Reijn 4x
Gruiters wordt niet genoemd. Dit is normaal. Naar boekbesprekingen wordt niet verwezen.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts: