Skip to main content

Gids Literatuuronderzoek Nederlandse Taal en Cultuur: Home

Inleiding

Deze gids geeft een overzicht van de mogelijkheden die de bibliotheken van de RUG bieden voor het zoeken naar literatuur op onderwerp. Je kunt de informatie in deze gids gebruiken als je literatuuronderzoek moet doen voor bijvoorbeeld het schrijven van een paper of het voorbereiden van een referaat.

 

De module gaat over de wijze waarop je zoekt naar informatie over een onderwerp. De vaardigheid om te zoeken naar informatie over specifieke onderwerpen wordt ook aangeduid als 'zoekstrategie' , 'zoekvaardigheden', 'heuristiek', 'zoeken op onderwerp' of 'zoeken naar wetenschappelijke informatie'.

 

Hoewel de hoofdlijnen van de zoekstrategie voor ieder vakgebied van toepassing zijn, bevat de zoekstrategie toch veel vakspecifieke onderdelen. Het belang van de verschillende typen literatuur is niet voor ieder wetenschapsgebied hetzelfde. In de geesteswetenschappen zijn monografieën bijvoorbeeld nog steeds een belangrijk medium, veel meer dan in de exacte wetenschappen waar de tijdschriften in verhouding belangrijker zijn. Verder is het 'wetenschappelijke apparaat', d.w.z. het aanbod aan handboeken, naslagwerken, bibliografieën, voor ieder vakgebied verschillend. Deze module is toegespitst op de kunsten, maar noemt ook onderdelen van het wetenschappelijke apparaat die een breder onderwerp hebben.

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 

  • De verschillende typen wetenschappelijke literatuur en hun functie in het literatuuronderzoek
  • Referenties
  • Hulpmiddelen bij het zoeken naar literatuur zoals de catalogus van de RuG, Picarta en de vakbibliografieën
  • Literatuuronderzoek (systematisch zoeken en zoekmethoden en -technieken)

Libguides

Libguides

De bibliotheken van de RUG hebben voor alle vakgebieden libguides gemaakt. In deze gidsen wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste hulpmiddelen bij het zoeken naar literatuur. Voor Nederlands is er de Libguide Nederlandse Taal en Cultuur.

Voor sommige onderwerpen kan het interessant zijn om ook eens te kijken in de libguides van andere studierichtingen, zoals bijvoorbeeld Communicatie- en Informatiewetenschap of Kunst, Cultuur en Media.